meno: heslo:
pro JGS s.r.o

Vyhledávání

Podle výrobců

AVOLITES CLAY PAKY ETC HazeBase

Všechny kategorie

Nenašli ste tovar, ktorý ste hľadali, máte otázku, potrebujete radu...

Kontaktujte nás,

my Vám radi pomôžeme
tím pro JGS

LEADER LIGHT www.leaderlight.sk

Rental partneri

laser LIVE Vedenie spoločnosti:
Rastislav Jozefek
tel.: +421 905 604 082
laserLIVE@laserLIVE.sk
Disponujú:
- 10 ks Clay Paky Alpha Beam 1500
- 16ks Clay Paky Alpha Spot HPE 1200
- 24ks Clay Paky Alpha Wash 1200
- 6ks CP Golden Spot 1200
- 2ks CP Golden Color 1200 + CYC
- 6ks CP Stage Light 300
- 6ks CP Stage Color 300
-
12ks CP Golden Scan 3 1200
-
8ks CP Golden Scan 3 575
-
12ks CP Miniscan HPE 300
-
2ks CP Shadow ST 1200
- 1ks CP V.I.P. 300
- 5ks CP Atlas 575
Ministry of Fun

Vedenie spoločnosti:
Rudolf Tuček
tel.: +421 905 805 549
rudo@ministry.sk

Disponujú:
- 40 ks Clay Paky Sharpy
Pink Panther Vedenie spoločnosti:
Radek Havlíček
radek@pink-panther.cz
Disponujú:
- 20ks Clay Paky Sharpy
- 20ks Clay Paky Alpha Spot 1200
- 48ks LL STAGE WASH
- 36ks LL STAGE BEAM
DanceShow Vedenie spoločnosti:
David Kreml
kreml@danceshow.cz
Disponujú:
- 4ks Clay Paky Sharpy
- 6ks Clay Paky Alpha Spot HPE 700

Neakceptujte imitácie! Pre všetky zúčastnené strany osvetlovacieho priemyslu Clay Paky S.p.A podala patent k ochrane technológie používanej v SHARPY v Číne, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii a USA. Je dôležité si uvedomiť, že to nie je len o tých, ktorí vyrábajú kópie produktov, na ktoré sa vzťahujú výhradné práva, ktoré sú postihnuteľné zákonom, ale aj tých, ktorí dovážajú, predávajú a používajú tieto kópie. Clay Paky S.p.A bude pokračovať s vhodnými žiadosťami na príslušné orgány vo všetkých krajinách, kde jej duševné vlastníctvo je zapísané v záujme ochrany svojich vlastníckych práv. Ten kto vyrába a predáva falšované výrobky neškodí iba Clay Paky S.p.A, ale tiež bráni pokroku v priemysle ako celku. Clay Paky S.p.A sa dozvedel niektorých pokusov o predaji výrobkov, predovšetkým vyrobených v Číne, ktoré sa zdajú byť kópiami Clay Paky SHARPY. Clay Paky zaväzuje značné prostriedky na prebiehajúci výskum a vývoj k vytvoreniu nových produktov, ako je napríklad SHARPY. Okrem originálneho dizajnu, tieto produkty prinášajú inovácie, ktoré prospievajú všetkým zúčastneným stranám v odvetví osvetľovacej techniky. V záujme ochrany svojej inovácie, Clay Paky systematicky investuje v oblasti duševného vlastníctva. Vezmite prosím na vedomie najmä, že: Clay Paky S.p.A je vlastníkom vzoru Community design N° 1234009-00, ktorý chráni SHARPY spotlight vo všetkých krajinách EÚ. Rovnaký dizajn je tiež chránený v Číne (201130039967.8) a USA (US 29/387.114).